Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základy Českého jazyka

6. 6. 2009

Jazyk= řeč-prostředek komunikace, ze skřeků, slovo=základ, 250 tis slov

Slovníky- výkladové( SSČ, PSJČ), překladové, naučné(encyklopedie)

Slovní zásoba- aktivní, pasivní

Národní jazyk= jazyk příslušníků našeho jazyka, mateřština

Spisovný jazyk= nejdokonalejší útvar našeho jazyka, kodifikován, má normu

Hovorový jazyk= mluvená podoba spisovného

Obecný jazyk= nespisovná forma, běžně užívaná(voko, vokno, vopice, chytrej, sejr, ségra)

Nářečí= nespisovná, určena v různých místech, zanikají(chodsko, haná, ostrava)

Slang, profesní mluva= mluva zájmových skupin, zaměstnanců(studenti, zdravotníci, myslivci)

Argot= mluva spodiny, tajná řeč, narkomani(tráva, čára, mařka, perník)

-Vývoj: (3000)… prajazyk- indoevropský- praslova- staroslova- pračeština-čeština

 

Rodiny- indoevropské= germánské- aj, nj, nor, dá, románské- fr, it, špal, keltské- irština,                skotština, baltské- lotyština, estonština

           - slovanské= západoslovanské- čeština, slov, polština, východo- ukr, běloruština, jiho- slovinština, chorvat, maked, srbština

-latinka, azbuka

 

Hláskování: odvětí českého jazyka, zvuková stavba(fonetika)

Hlásky- jednotlivé zvuky lidské řeči

Samohlásky= hlásky, které vyslovujeme samostatně –krátké, dlouhé, ou, au,

Souhlásky= měkké, tvrdé, obojetné…. Znělé, neznělé ( v-f, z-s, g-h, b-p, k-ch), (m, n, ň, j, l, r,ř) (c,č)

-         hlásky se seskupují do slabik, základ= samohláska, nebo slabikotvorné- r,l,m

 

Stylistika= funkční styl(příznačné prostředky)

-         hláskový- mléko-mlíko

-         tvaroslovné- rasisti-rasisté

-         slovotvorné- pražan-pražák

-         lexikální- hovorové- motorka

                      nářečí – zemáky

                      slengové- kule, bajle

                      argotické- elena, mářa, čára

                       citově zabarvené- maminka, bába

                       dobové- archaismy, historismy, neologismy- nová slova

                        vulgarismy

-neutrální

 

hononyma= souzvučná, stejná podoba slova, jiný význam- travička, role

synonyma= několik pojmenování, stejný význam- zeměpis, odveta, válka

antonyma= protiklad, slova opačného významu- malý-velký

 

Tvoření slov= odvozování- pomocí přípon a přepon ( prales, smrtelník)

                       Skládání- ze dvou či více kořenů(vodovod, supermarket)- samohláska-e,o,i, -r,l,m

                       Zkracování- spojování začátečních písmen- vlastní( čedok, jitex, čez, krnap), nevlastní( mhd, ods, aj, zš)

 

              Spojování slov- nové pojmenování pro novou věc( solární panel)

               Přejímání slov- z cizích jazyků (latina, němina, aj, italština)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář